Antal pladser

 

I Ellengårdens Børnehus har vi 30 børnehave- og 17 vuggestuepladser fordelt på tre stuer. 

 

Vuggestuebørnene er fordelt på to stuer, der arbejder med aktiviteter på tværs af børnenes stuer to dage om ugen og de andre dage arbejder stuevis.

Børnehavebørnene er i løbet af dagen inddelt i forskellige aktivivtetsgrupper, der tager udgangspunkt i børnegruppens aktuelle behov. Til måltiderne spiser børnene i tre faste grupper sammen med en fast voksen, der også er børnenes og forældrenes kontaktperson.