Pædagogisk læreplan

Digterparkens læreplan har stor betydning for dagligdagen i institutionen. Den anvendes som et brugbart arbejdsredskab for personalet, så der løbende sker faglig udvikling i institutionen. Den anvendes også som formidlingsredskab, og som hjælp til at skabe og fremme en dialog omkring værdier og mål, som institutionens ansatte i fællesskab har opstillet.

Vores pædagogiske læreplan understøtte udviklingsplanen for dagtilbuddet og tager udganspunkt i de seks temaer, som er udstukket via de nationale læreplaner. Temaerne er:

Klik her for at læse Børnehuset Digterparkens pædagogisk læreplan (pdf).