Værdigrundlag

 

Værdigrundlag

Gl. Åby Dagtilbud bygger på Aarhus Kommunes værdigrundlag, som er:

 

 

Troværdighed - man skal kunne have tillid til os

Vi står ved det vi gør, og man kan regne med det vi siger. Vi lægger stor vægt på kvalitet og ansvarlighed og tænker i helheder og sammenhænge. Vi møder børn, forældre og kolleger med åbenhed.

 

Respekt - alle skal have en god og ordentlig behandling

Vi sætter børn og voksne i centrum med fokus på både rettigheder og pligter. Vi har et særligt ansvar for at sikre rummelighed og give plads til forskellighed. Vi respekterer andre menneskers ret til egne livsværdier, meninger og erfaringer.

 

Engagement - den enkeltes indsats gør en forskel og vi skal gøre det endnu bedre

Vi engagerer os fagligt og personligt, og vi stræber efter at gøre en forskel. Vi arbejder målrettet og resultatorienteret og forsøger hele tiden at gøre det endnu bedre. Vi er fleksible og forandringsvillige og sætter pris på nye ideer og initiativer.