Inkluderende fællesskaber i Gl. Åby Dagtilbud

 

Hvad er inklusion?

 

Inklusion betyder, at alle børn har mulighed for at deltage i et fællesskab, hvor de føler sig ligeværdige og har lige handlemuligheder.

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med inklusion?

Målet er, at vi får skabt inkluderende og omsorgsfulde børnefællesskaber. Det er altid de voksnes ansvar, både som personale og forældre.

Vi er i denne forbindelse optaget af følgende værdier:

 

 

 

 

Link til ”Fri for mobberi”

 

Hvordan har vi organiseret arbejdet med inklusion i dagtilbuddet?

I Gl. Åby dagtilbud har vi valgt at organisere arbejdet med inklusion således, at vi har en inklusionsvejleder, som har mulighed for at give sparring og vejledning ude i de enkelte afdelinger omkring arbejdet med en børnegruppe.

Derudover har vi et inklusionsteam, hvor en medarbejder fra hver afdeling er repræsenteret. På den måde sikrer vi, at inklusionsarbejdet og den tankegang, vi arbejder ud fra, udbredes og kommer på dagsordenen jævnligt.