Fokusområder i dagtilbuddet

 

I Gl. Åby dagtilbud har vi særligt fokus på:​
 

 

Man kan læse mere om dagtilbuddets fokuspunkter i den lokale udviklingsplan (pdf).