Personalepolitik 

Som medarbejder i Aarhus Kommune skal du gøre dit bedste for at leve op til kommunens værdier og anvende dem i det daglige arbejde. De TRE værdier er: Troværdighed, respekt og engagement.

 

Troværdighed

Troværdighed betyder, at alle vi ansatte står ved det, vi siger. Borgerne skal kunne have tillid til Aarhus Kommune, og ledere, medarbejdere og kolleger har tillid til hinanden. Vi lægger stor vægt på åbenhed og ansvarlighed, og der tænkes i helheder og sammenhænge.

Respekt

Vi møder borgere og andre samarbejdspartnere med respekt. Respekt præger også de interne samarbejdsforhold, hvor mangfoldighed og rummelighed betragtes som en styrke. Respekt mellem ledere, medarbejdere og kolleger er vigtig, og når den enkelte medarbejder eller leder træffer beslutninger, der lever op til vores værdigrundlag, kan de forvente opbakning.

Engagement

Ledere og medarbejdere er fagligt engagerede og motiverede i opgaveudførelsen. Engagement og effektivitet er kendetegnende for en god arbejdsplads.

Den gode arbejdsplads

Forudsætningerne for, at vi alle kan leve op til værdierne, er, at arbejdspladserne i Aarhus Kommune er kendetegnet ved:

Det er en værdibaseret personalepolitik, der lægger rammerne for de lokale personalepolitikker, uden at fastsætte generelle mål og retningslinjer. Alle afdelinger udmønter værdierne lokalt.

 

Her kan du læse Aarhus Kommunes personalepolitik.(åbner i nyt vindue)