Værdigrundlag og menneskesyn                                    

 

 

 

Børnehuset Ajstrupvej er en del af Malling Dagtilbud og deler derfor værdigrundlag og menneskesyn med dagtilbuddets:  

 

Vi tager udgangspunkt i Århus Kommunes tre værdier: Troværdighed, respekt og

engagement, samt Børn og Unges tre leveregler: Frihed til ansvar, mod til handling og fokus

på muligheder.

 

I Malling dagtilbud bygger vores vigtigste værdi på den danske filosof K.E. Løgstrups ord:

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i

hans hånd”.

 

Vores menneskesyn tager afsæt i en anerkendende tilgang. Vi ser hvert enkelt individ som

noget unikt og værdifuldt. Vi udvikler os i samspil med hinanden. Vi mener, at det er vigtigt, at

være mod andre som du ønsker andre skal være mod dig.

 

Vi tror på fællesskabet; for at finde sig selv må man være en del af et fællesskab. Et

fællesskab som børnene er medskabere af, og hvor de udvikler sociale færdigheder som at

lytte til hinanden og respektere hinanden.