Fokusområder                                                                   

 

 

 

inkluderende læringsmiljøer. - Barn / Barn,Barn /voksen fællesskaber 

 

At være inkluderet, betyder i barneperspektivet: At være med i fællesskabet”.

Ud fra dette barneperspektiv arbejder vi med inklusion: Hvilke rammer skal vi skabe, for at alle børn ”kan være med i fællesskabet”?

 

Hvilke relationer skal vi skabe til børn? Og hvilke relationer mellem børn, skal vi gøde jorden for?

 

Et inklusionsperspektiv har således primært fokus på de rammer for samvær og de læringsmiljøer, vi som professionelle skaber i vores dagtilbud for alle børn. Det er nemlig dem, som langt hen af vejen er afgørende for, om børn oplever sig inkluderet eller ekskluderet i deres hverdagsliv i dagtilbuddet.

 

I Malling dagtilbud har vi et menneskesyn, der tager afsæt i en anerkendende tilgang. Vi ser hvert enkelt individ som unikt og værdifuldt.

At alle mennesker skal behandles lige, men ikke ens. Vi udvikler os i samspil med hinanden. Mennesket bliver til menneske i sine relationer med andre mennesker.

Det er vigtigt, at alle bliver set og anerkendt som den, man er. Det er vigtigt at være mod andre som du ønsker andre skal være mod dig. Det er vigtigt at være en del af et fællesskab.  

 

Se mere om "fællesskaber for alle i pdf - klik her