Dagligdagen                                                                   

 

Børnehuset åbner kl. 6.30 - men dagene ser forskellige ud. Især om det er i vuggestue og børnehaven. Så nederst kan du læse mere omkring sturkturen i henholdsvis vuggestuen og børnehave afdelingen og tankerne bag . Grundtanken er, at understøtte det levede liv og børnefællesskaber.

 

6.30-9.00:

Serveres der  morgenmad i fællesrummet indtil 7.15 for både vuggestue og børnehaven.

Morgenstunden går med at modtage børn, således børn og forældre kan få sagt farvel på en god måde.

Herefter går børnene igang med at lege, dels kan det være, at de selv igangsætter en leg sammem med andre børn, og dels kan de  være sammmen med en voksen, der f.eks. læser en  bog, sidder ved tegnebordet, eller er igang  med at bygge med lego o.lign.

Det er kun i vuggestuen, der holdes formiddagssamling og frugt. Det er kl. 8.30

 

Formiddagen:

Det er om formiddagen, vi har flest voksne på arbejde, og derfor her vi kan  etbalere mindre grupper, og sætte flest aktiviteter igang.

 

10.30-12.00: spisning og putning

I vuggestuen spiser børnene, når de er sultne og trætte, det kan godt være før for de mindste. Børnehaven har samling og spiser efterfølgende

 

12.00-14.00

De fleste Vuggestue børn sover, men børn, som sover to lure er oppe.

Børnehaven går ud på legepladsen.

 

Eftermiddagen

Børnene tages op af deres middagssøvn, og der spises eftermiddagsmad

Herefter er der mulighed for leg ude eller inde afhængig af verjet. Rollelege, tegne, klippe klistre, bygge med lego, spille spil m.m.

Børnene begynder at blive genfornet med far og mor i en lind strøm.

 

Ved 16.00 - 17.00 samles børnene fra vuggestuen og børnehaven i fællesrummet og vi hygger den sidste tid.

 

Hver dag ender med, at alle børn er hentet, og alt er ryddet . Børnehuset lukker.

 

Links (er under udarbejdelse)

Læs mere om vuggestuens daglige struktur (nyt vindue i pdf)

læs mere om børnehavens daglige struktur (nyt vindue i pdf)