Præsentation                                                                   

 

Børnehuset Ajstrupvej er en kommunal daginstituion under Århus Kommune. Der blev bygget i 1980. I 2014-2015 har vi fået renoveret facaderne, nyt produktionskøkken m.m.

 

Børnehuset Ajstrupvej er en afdeling under Malling dagtilbud, der består af fire institutioner.

Institutionen er normeret til 52 børn i alderen 0-6 år

 

Vi har en vuggestuegruppe med max 16 børn og i børnehaveafdelingen op til 44 børn.

Vuggestue og børnehavenafdelingen arbejder sammen som et hus, men er i løbet af dagen delt op for at tilgode se nærhed og overskuelighed for børnene.

Børnehaven er funktionsopdelt og de spiser i 2 spisegrupper blå og grøn.

 

Hvert barn har en kontaktpædagog.

(læs mere om hvad det indebærer at være kontaktpædagog i pdf fil - klik her)

 

De fire institutioner i Malling dagtilbud arbejder ud fra et fælles værdigrundlag og en fælles læringsforståelse. Institutionerne har hvert deres særpræg.

 

Børnehuset Ajstrupvej arbejder ud fra en æstetisk funderet pædagogik. (læs mere om, hvordan vi forstår æstetisk funderet pædagogik i pdf fil - klik her)

 

En lille intro til æstetisk funderet pædagogik kunne være dette digt af Lois Malaguzzi:

 

Et barn har hundrede sprog

Men berøves de nioghalvfems

Skolen og kulturen

Skiller hoved fra kroppen.

De tvinger én til at tænke uden krop

Og handle uden hoved.

Legen og arbejdet

Virkeligheden og fantasien

Videnskab og fantasteriet

Det indre og det ydre

Gøres hinandens modsætninger