Social udvikling

 

Sammenhæng

Mennesket er et socialt væsen. Barnet er fra fødslen afhængigt af kontakt med - og stimulation fra andre mennesker. Gennem barndommen er et tæt følelsesmæssigt samspil med betydningsfulde voksne afgørende for barnets udvikling og trivsel. Det vil først og fremmest sige barnets forældre. Det er i dette samspil barnet udvikler og afprøver ny viden og nye færdigheder. Barnet udvikler sin personlighed gennem de erfaringer, det gør sig i dette samspil.

Mødes barnet med varme, accept og anerkendelse, opbygger det tillid og en forventning om at det kan finde tryghed og støtte fra de voksne. Et barn, der ofte oplever at blive afvist af sine forældre (og andre nære voksne) vil opbygge en forventning om afvisning og en følelse af fiasko og værdiløshed, hvilket på sigt kan få den konsekvens, at barnet udvikler et negativt selvbillede.

De erfaringer med samspil barnet gør sig, lagres og bliver trukket frem, når barnet står i en lignende situation. I takt med at ny forståelse og nye erfaringer tilføres, udvikles barnets personlighed og selvforståelse. De indre modeller barnet har dannet, kan således ændres ved nye erfaringer - også senere i barndommen.

 

Mål

Det er vores mål, i samarbejde med forældrene, at skabe de bedste betingelser for barnets trivsel, og hjælpe det til at udvikle kompetencer til at indgå i betydningsfulde og udviklende relationer med andre børn og voksne.

Fundamentet for at barnet kan opnå en god social udvikling er, at det udviser interesse for sin omverden og initiativ til at indgå i relationer med andre mennesker.