Årsplan

 

Vores årsplan tager afsæt i pædagogiske indsatser som:

 

- Temadage og uger der tager afsæt i de pædagogiske læreplanstemaer fx. olympiske lege hvor vi især berørte læreplanstemaerne krop og bevægelse, alsidig personlig udvikling og sociale kompetencer.

 

- Sansemotorik, fin- og grovmotorik ved fx. massage, cirkusskole, pausetræning og afstresning. Vi berører især alsidig personlig udvikling, krop og bevægelse og kulturelle udtryksformer og værdier.

 

- Arbejdet med storbørnsgruppen og overgangen til skole fx. besøg på børnenes kommende skoler og besøg der fra, storbørnsgruppetur med andre institutioner og cirkus ellen gade. Her berører vi især læreplanstemaerne alsidig personlig udvikling og sociale kompetencer.

 

- Sprog fx. fokusord, samlinger med sange, fagtelege, fortællinger mm. Her berører vi især læreplanstemaerne sprog, alsidig personlig udvikling. kulturelle udtryksformer og værdier og krop og bevægelse.

 

- Projektet børneliv gennem 100 år, der var et projekt hvor børnene malede og tegnede deres familier og senere fik tegningerne udstillet i trafikhallen på Aarhus rådhus. Her har vi især berørt læreplanstemaerne kulturelle udtryksformer og værdier, alsidig personlig udvikling og sprog.

 

- Årstidsbestemte aktiviteter fx. marmeladefabrik, græskarhoveder, spiredage og planter, følge årstiderne på ture til skov og strand. Her berører vi især lareplanstemaerne natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier, krops og bevægelse og sprog.

 

- Fester og forældreinddragelse fx. forældre morgenkaffe, sensommerfest, julearrangement, bedsteforældredag, forældresamtaler, overgangsamtaler og kosultativt forum med tværfagligt samarbejde og sparring.