Værdigrundlag

 

Som selvejende institution har vi vores eget værdigrundlag, som danner udgangspunkt for det pædagogiske arbejde. I sammenhæng hermed bygger vi også på de værdier, der gælder for Aarhus Kommune: Troværdighed, engagement og respekt.

 

Vores egne 5 kerneværdier er følgende:

 

  • Respekt
  • Omsorg
  • Ansvarlighed
  • Engagement
  • Troværdighed

 
Vi prioriterer at kunne rumme mangfoldigheden, at den enkelte er betydningsfuld, og at vi alle  - både forældre, personale og børn - har et forpligtende ansvar over for fællesskabet.

 

Det er vigtigt for os, at børnene i Frk. Ellen Gades Børnehave kan se tilbage på deres tid i børnehaven som en god tid. Børnehaven skal være et sted, hvor børnene kan lide at være. Alle har krav på en meningsfuld hverdag i børnehaven.

 

Pædagogik og legens vigtighed

"Børnehaven - en god start på livet"

Når vi planlægger vores pædagogiske aktiviteter, forsøger vi at tage udgangspunkt i børnenes egne ønsker og/eller de behov vi vurderer er relevante. Her i Frk. Ellen Gades Børnehave har vi valgt at have legen som som fundament for vores pædagogik. Der skal være plads til leg, da det er gennem leg, at børn gør erfaringer, og hvor bl.a. sprog, motorik og sociale færdigheder udvikles.

 

Gennem leg lærer børnene at tage hensyn, udvikle robusthed og livsduelighed, vise respekt, empati, at samarbejde og løse konflikter. Udgangpunktet for leg kan være forskellig. Det kan være leg, hvor vi voksne lader børnene "lege i fred", leg, hvor pædagogen er igangsætter eller inspirator, eller leg, hvor pædagogen udfordrer eller støtter legen.

 

I Frk. Ellen Gades Børnehave anser vi desuden leg for meget vigtigt, da legen udvikler børns fantasi og tænkning. Børn leger ikke for at lære noget bestemt, men i legen lærer de at skabe historier sammen og håndtere forskelligheder og ueningheder.

 

 

Links

Læs mere om vore pædagogiske principper (samme vindue).