Traditioner og aktiviteter

I Vuggestuen Smilehullet har vi en række forskellige aktiviteter og traditioner, som kort beskrives i nedenstående afsnit. Se vores årsplan for en specifik oversigt over ugentlige og månedlige aktiviteter (inkl. faste aktiviteter, fester og traditioner) og læs mere om vores aktiviteter og traditioner i velkomstpjecen ”Velkommen til Vuggestuen Smilehullet.”

 

Planlagte og spontane aktiviteter
Planlagte aktiviteter foregår ofte aldersopdelt og på tværs af stuerne, da vi på den måde kan målrette aktiviteten til aldersgruppen. Det kan f.eks. betyde, at de ældste børn i vuggestuen tager på tur i formiddagstimerne, eller at nogle af de yngste kommer på gåtur, klapvognstur eller på udflugt i vores nye ladcykel. Spontane aktiviteter foregår ofte stuevis og er ikke nødvendigvis aldersopdelt. De kan f.eks. bestå i at hele stuen laver gymnastik eller maler med fingermaling.                     

 

 

 

 

Aktivitetsdage og traditioner
Udover de ovennævnte aktiviteter har vi i vuggestuen en fast månedlig aktivitetsdag, som f.eks. kan være en idrætsdag, hvor vi laver legepladsen om til ”idrætsplads”. Derudover er der de forskellige ’årstidsrelaterede’ traditioner, som f.eks. fastelavn, som indledes med to udklædningsdage samt traditionel tøndeslagning og fastelavnssange på selve dagen.                           

 

Musikforløb
I vinterhalvåret er der aldersopdelte musikforløb på tværs af stuerne én gang om ugen. Her synger vi, danser og hopper, leger sanglege, spiller på instrumenter m.m.

 

Storebørnstur
I sommerhalvåret er der én gang om ugen tur til Mariendal Strand for de største børn i vuggestuen. Vi lejer en bus til at bringe og hente os, og vi har madpakker med hjemmefra. På stranden fanger vi små fisk og krabber, kaster sten i vandet, finder muslingeskaller og sopper lidt.

 

Ladcykel

I vuggestuen har vi to ladcykler. Børnene holder meget af at få en cykeltur rundt i området. Turen kan eksempelvis gå til Svendgården, en pædagogisk ledet legeplads hvor der bl.a. er høns og geder, eller måske skal vi i Brugsen at handle for køkkendamen Lisbeth eller måske kører vi hjem til fødselsdag hos en af børnene.