Værdigrundlag

 

I tæt samarbejde med forældrene, skal vi sikre, at børnenes dannelse, trivsel, læring, og udvikling sker indenfor de love og rammer, der er stukket ud fra politisk side. Børnehavens opgave er at skabe en tryg og indholdsrig hverdag for børnene, så de kan blive nogle livsglade, nysgerrige og selvstændige børn, som er godt rustede til at møde de udfordringer livet byder dem – både nu og i fremtiden.
 

En forudsætning for at et barn kan udvikle sig er først og fremmest, at barnet møder og oplever et varmt, trygt og positivt miljø. At vi møder barnet med en respektfuld og anerkendende holdning, og at barnet oplever en grundlæggende troværdighed, som gør det åbent for kontakt. Som personale er vi bevidste om, at børnene er afhængige af, hvordan vi voksne agerer i samspillet med den enkelte, men også i fællesskabet. Derfor arbejder vi bevidst på, at udvikle et menneskesyn, der ser det enkelte barn som unikt, men samtidig også er afhængig af fællesskabet.
 

Vi planlægger aktiviteter, som tilgodeser alle børns udvikling ud fra det udviklingstrin, det enkelte barn befinder sig på. Det vil i praksis sige, at vi - for at give alle børn de samme muligheder – arbejder med børnene på forskellige niveauer. For at give alle børnene muligheder for en positiv udvikling af forskellige færdigheder, har vi valgt at vi inddeler børnene i grupper, hvor det enkelte barns udvikling støttes. Er det et barn med særlige behov, arbejdes der ofte 1:1. 

 

Vi ser barnets udvikling som en helhed, og arbejder bevidst med læreplanerne, der er gældende for arbejdet med børn i daginstitutioner, og hvor personlige, sociale, sproglige og kropslige temaer arbejder sammen med natur og kulturelle udtryksformer og værdier. Vi skal skabe muligheder for pædagogiske udfoldelser, der sikrer, at børnene får mulighed for at lege, udforske, eksperimentere, fordybe sig og blive udfordret til egen læring, dannelse og udvikling.

Vi ser det samtidig som en stor værdi, at børnehaven skal fremstå som pæn vedligeholdt og med et funktionelt æstetisk udtryk. Rummene er til for at blive brugt, og det skal være sjovt at gå i børnehaven, så derfor ændrer vi jævnligt funktionerne, alt efter hvilke børn og personale der er i huset, og med en bevidsthed om, at de enkeltes ressourcer og muligheder skal udnyttes optimalt.

 

Vores mål er at give børnene en god start i deres liv. Give dem appetit på livet og evne til at leve det. Give dem en oplevelse af, at verden er vidunderlig og mangfoldig. De skal tro på eget værd og føle glæde ved at kunne selv. De skal lære sig selv og deres grænser at kende, lære at tage vare på sig selv, at lytte til, være åbne overfor og tage hensyn til deres omverden

 

Derfor lægger vi vægt på følgende: 

• At møde børnene med en anerkendende tilgang.
• At møde børnene som de individualister de er.
• At respektere børnenes følelser ved at lade dem komme til udtryk og rumme dem, støtte børnene ved at sætte ord på deres følelser, guide dem og være handlingsanvisende.
• At børnene får mulighed for, at gøre det de kan og selv vil.
• At børnene får den omsorg og støtte, de hver især har brug for.
• At vi voksne er til stede, nærværende og tydelige i vores kommunikation.