Åbningstider

 

I tidsrummet 6.30-17.00 har dagplejerne en planlagt åbningstid på 48 timer pr. uge.

 

Ferielukning i Dagplejen:

 

Vi håber at rigtig mange børn kan holde fri under ferielukningen, da det betyder at dagplejerne kan få afviklet fridage og ferie. 

Der er dog åbent for feriepasning. Der kan dog være mulighed for, at det bliver hos en dagplejer jeres barn ikke kender eller i en af dagtilbuddets vuggestuer.