Særlige tilbud

 

Pædagogisk tilsyn

Dagplejerne får regelmæssigt anmeldte og uanmeldte besøg af en dagplejepædagog/pædagogisk leder. Her får dagplejerne støtte, vejledning og inspiration til arbejdet med børnene. Vi taler om det enkelte barn og gruppens trivsel og udvikling. Bl.a. om hvilke alderssvarende udfordringer det enkelte barn har brug for. Det pædagogiske tilsyn skal også sikre at børnene passes under forsvarlige forhold både pædagogisk og sikkerhedsmæssigt. Der bliver løbende lavet sikkerhedstjek. Der tilbydes minimum en forældresamtale undervejs.

 

Sprogvejledning

Vores dagplejepædagog Lisbeth Bay er uddannet sprogvejleder. Hun er en sprogfaglig ressourceperson, der i kraft af faglig viden og indsigt kan vejlede personale og forældre både i forhold til børns sprogtilegnelse og i forhold til den pædagogiske praksis, der kan støtte den sproglige udvikling.