Ressourcepersoner

 

Ressourepersoner i Beder dagtilbud.

 

2 Sprogvejledere

 

 

Inklusionsvejleder

 

 

Fællesskaber for alle

Fællesskaber for Alle er et udviklingsprojekt i Aarhus kommune,der styrker medarbejdernes kompetencer i forhold til at skabe inkluderende fællesskaber i dagplejen,institutioner,skoler og fritidstilbud.

Fællesskaber for Alle har fokus på alle fællesskaber i dagtilbuddet -både børnenes og de voksnes.

 

I Beder dagtilbud er der uddannet en inklusionsvejleder, samt inklusionspædagoger og inklusionsdagplejere ,som sammen med alle øvrige ansatte skal gøre en indsats for/I fællesskaber for Alle.