Værdigrundlag

 

Link til dagtilbudets værdigrundlag ( i PDF)

 

Legestuen

En gang om ugen mødes fire til fem dagplejere og deres børn i heldagslegestue, hvor I afleverer og henter jeres børn.

I legestuen  er dit barn sammen med andre børn, og får her mulighed for at danne nye legerelationer,venskaber og de lære at indgår i en større børngruppe/fællesskab.

 

I legestuen foregår der aktiviteter på tværs af dagplejernes børnegrupper-f.eks. er der mulighed for at lave særlige aktiviteter målrettet en bestemt aldersgruppe,da dagplejerne i et fællesskab, tager sig af hinandens børn i legestuen.

 

Samtidigt bruger dagplejerne og den pædagogiske leder legestuen som læringsrum,hvor de kan vidensdele og inspirere hinanden.