Forældremøder

 

Overgangen fra hjemmet til dagplejen er en spændende og udfordrene tid , for både barn og forældre.

Barnets opstart i dagplejen vil altid være præget, af et individuelt hensyn til jeres barn.

 

 

og kan komme til udtryk både hos dagplejer og derhjemme. Det er vigtigt,at I sætter god tid af til indkøring, det er med til at hjælpe barnet i overgangen.

 

Al informations om barnet, er nødvendig imellem hjem og dagpleje!

 

Når barnet er ca.14 mdr. og 2½ år tilbyder vi en status-udviklingsamtale, hvor forældre,dagplejer og pædagogisk leder samtaler om jeres barns udvikling og trivsel.

Samtalen foregår i dagplejehjemmet i middagstunden,hvor børnene sover.

 

Har I behov for øvrig samtale om jeres barns udvikling og dagligdag, stiller dagplejeren og den pædagogiske leder sig gerne til rådighed, med pædagogiske metoder,mål og handleplan .

 

I dagtilbuddet afholder forældremøder med forskelligetemaer om børns udvikling.