Værdigrundlag

 

Som selvejende daginstitution har vi vores eget værdigrundlag, der vedtages af bestyrelsen og danner udgangspunkt for det pædagogiske arbejde. I sammenhæng hermed bygger vi også på de værdier, der gælder for Århus Kommune: Troværdighed, engagement og respekt.

 

Børnehavens vigtigste værdier er tryghed, omsorg og anerkendelse. Barnet skal føle sig værdsat og unikt samt vises tillid, således at det føler medansvar for dets hverdag.

 

Vi ser det enkelte barn som et unikt menneske, som skal anerkendes og gives mulighed for medansvar for egen udvikling og egne handlinger. Vi møder barnet med gensidig respekt, omsorg, engagement samt tro på, at alle mennesker har samme værd og er noget særligt.

 

Som ansvarlige voksne er vi bevidste om, at der er et langt liv efter børnehave tiden, og derfor styrker vi barnet i at udvikle sig til at blive et initiativrigt, selvhjulpent, selvværdigt og socialt menneske. Vi tilstræber at danne grobund for nysgerrighed, iderighed og gå-på-mod som drivkraft og motivation til barnets videre udfoldelse, nye eventyr og ukendte opgaver.

 

Børns læring kan ses i et dobbeltperspektiv, hvor læring dels sker gennem leg, gennem kroppen, hvor kroppen anvendes som redskab, gennem imitationer, erfaringer og refleksioner, dels som læring gennem planlagte aktiviteter. Det er væsentligt at give børnene mulighed for at de kan lære gennem deres eget læringsrum, hvor de er sammen med andre børn, men også at vi som voksne går foran og viser dem tilrette, udfordrer, motiverer og støtter dem i deres læring.