Forældretilfredshed

 

Hvert andet år undersøger Aarhus Kommune forældrenes tilfredshed med deres barns eller børns pasningstilbud, skole, SFO eller fritidstilbud.

 

I Aarhus Kommunes Forældretilfredshedsundersøgelse kan forældrene bidrage ved at give deres mening til kende. Deres svar vil blive brugt af den lokale ledelse til i samarbejde med medarbejdere og forældre at udvikle og forbedre kvaliteten i deres barns tilbud.
 

Børnehuset Østerskov bliver også undersøgt hvert andet år, og forældrenes mening er vigtig for hos, som en hjælp til indsatsen for at forbedre kvaliteten i vores arbejde.

 

Links

 

Forældretilfredshedsrapport for Børnehuset Østerskov fra 2017 (pdf).