Fokusområde

 

Vi har i 2015/16 fokus på følgende områder:

  • Forældresamarbejde med børneperspektiv i fokus
  • Robuste børn - om evnen og oplevelsen af at kunne tage fat om livet
  • BørneIntra - at digitaliserer en del af kommunikationen mellem forældre og personale

Links

Læs mere om ? (nyt vindue) hos ?.