Dagligdagen i Børnehuset Villekulla

 

Vi er engagerede, omsorgsfulde og nærværende i vores samvær med børnene. Det er vigtigt for os med tætte relationer, og vi forsøger at føle os ind på børnene i vores hverdag i bestræbelserne på at være givende i et meningsfyldt fællesskab. Det kan lyde flot, men er derfor ikke mindre vigtigt.

Vores hverdage i vuggestuen og i børnehaven er lidt forskellige, idet de to aldersgrupper har forskellige behov.

 

Dagligdagen i vuggestuen:

 

Dagligdagen i Børnehaven: