Bestyrelsen

I Bestyrelsen sidder 5 forældrevalgte medlemmer og suppleanter, som vælges på et forældremøde.Desuden bliver der udpejet 2 repræsentanter udefra.Der sidder der 1 personalerepræsentanter og dagtilbudslederen.
 
Forældrerådet holder møde ca. 4 gange om måneden. 
På møderne diskuteres og godkendes alt omkring:
  • Valnøddens pædagogiske principper og ideer.
  • planlægning af møder, fester og andre aktiviteter.
  • driften og økonomien i børnehuset.
  • evt. debatemner fra forældre.
  • gennemførelsen af brugerundersøgelse/respons
 
Referat fra møderne ligges på børneintra, så alle har mulighed for at følge med i, hvad der drøftes på møderne.
 
Interesserede forældre er altid velkomne til møderne og kan desuden altid henvende sig til de forældrevalgte medlemmer, hvis der er emner, som de mener bør tages op i bestyrelsen.