Præsentation

Flintebakken er en aldersintegreret institution, der består af to huse, Gnisten og Engen. Hvert hus består af tre stuer:

Rød stue i begge huse: Vuggestuegruppe med børn i alderen 0 – ca. 2,11 år.

Blå Stue Engen og Grøn stue Gnisten: Børnehavegruppe med børn fra ca. 2,11 – ca. 4,5 år

Grøn stue Engen: Børnehavegruppe for kommende skolebørn med børn i alderen ca. 4,5 til skolestart.

Det karakteristiske for 0-6 års institutioner er, at det er op til den enkelte institution, hvordan børnegrupperne sammensættes. Der kan derfor være perioder, hvor sammenhængen af børnegrupperne ændres af hensyn til pædagogiske tiltag.

Den struktur vi har valgt i Flintebakken skaber fleksibilitet, og giver en fordel i forhold til sikring af gode lege- og søskenderelationer. Vi kan målrette aktiviteterne til aldersgrupperne, samtidig med, at børnene kan bevæge sig i hele huset, qua husenes åbne døre. De voksne er tilknyttet en stue, men er også en del af hele huset. Det indebærer, at alle børn er kendte og rummes af husets voksne.

I Flintebakken er der cirka 14 pædagoger ansat, heraf en pædagogisk leder. Derudover er der ansat pædagogmedhjælpere, samt fast tilknyttede vikarer og studerende.