Kompetenceudvikling

 

Uddannelsespolitik Beder-Malling Dagtilbud

Uddannelses politikken tager udgangspunkt i vores værdier for samarbejde :

 

TROVÆRDIGHED

Vi står ved det vi siger. Man skal kunne have tillid til os og vi har tillid til hinanden. Vi lægger stor vægt på åbenhed og ansvarlighed.

 

RESPEKT

Vi forventer at møde borgere, eksterne samarbejdspartnere og hinanden med gensidig respekt. Vi er en rummelig arbejdsplads, som betragter mangfoldighed som styrke.

 

ENGAGEMENT

Vi er fagligt engagerede og motiverede i opgaveudførelsen. Vi sætter pris på nye idéer og initiativer. Vi arbejder effektivt og målrettet.

 

Ved udvælgelsen af kurser og kursister tages hensyn til :

 

Godkendt på fælles møde for AMR-grupper og MED-udvalg juni 2013.