Dagligdagen

 

Børnehaven

Børnehaven er funktionsopdelt med et stort fællesrum, hvor vi alle kan være. Rummet bliver også brugt til læse- og spillerum, og der er plads til at man kan sætte sig i sofaen for at slappe af og hygge sig med hinanden.

Der er tre stuer, der ligger med store vinduespartier ud mod legepladsen. ”Grøn stue” er indrettet til musik, leg og bevægelse. Her er klatrevæg, musikinstrumenter og redskaber til kropslig udfoldelse. ”Gul stue” er til fordybelse i legene. Her er konstruktionslegetøj, ridderborg, dyr, dukker m.m. Der er et stort bord til at bygge lego på og i hjørnet er skabt et rum med et blødt tæppe på gulvet omringet af lave reoler. ”Rød stue” er vuggestuens afdeling. Her er bløde gulvtæpper, puder, tøjdyr, legekøkken og babylegetøj. Her er sofa og borde, taburetter og triptrap-stole.

Desuden har vi 3 værksteder, hvor børnene har mulighed for at fordybe sig og arbejde med kreative aktiviteter. Her er tegnemateriale, maling, ler, farver m. m og pt. er et af værksteder indrettet til boldrum.

Børnene i børnehaven er inddelt i 3 grupper. Disse er fortrinsvis opdelt efter alder, men også efter udvikling, venskaber og særlige behov. Den struktur har vi valgt, fordi det giver os mulighed for at være fleksible. Vi kan arbejde specifik ud fra gruppens behov, og vi kan sammensætte grupperne ud fra, hvilke børn der fungerer godt 6 sammen. Vi kan justere gruppens størrelse og vi kan placere de enkelte børn, der hvor de trives og udvikler sig bedst muligt. Når barnet starter i børnehave er det 2 pædagoger der har den tætte kontakt til barnet og familien. Disse pædagoger, som vi kalder primær-voksne, har ansvaret for barnets trivsel og udvikling.

 

Vuggestuen

Vuggestuen har deres egen base, hvor der er tilknyttet 4 voksne. Her er tryghed, nærvær og overskuelighed samt et stort kendskab til det enkelte barn. I takt med at børnene søger større udfordringer, kan de bevæge sig ud i huset.

Vuggestuen har mulighed for at anvende de funktioner og faciliteter, som huset rummer, og deltager i aktiviteter og ture sammen med børnehavebørnene.

Overgangen til børnehaven kan ske gradvist, og børnene har stadig deres kendte voksne i huset, og mulighed for at søge tilbage til de trygge omgivelser i vuggestuen.