Værdigrundlag

 

Grønnebakken’s værdigrundlag.

Troværdighed. respekt og engagement

 

Vores værdigrundlag er et emne, vi løbende vender tilbage til. Ved ordet værdier forstår vi det, vi lægger vægt på, - det vi anser for godt og nødvendigt. Vi har ud fra tre grundværdier et udgangspunktet for al virksomhed i Grønnebakken. Det er ikke svært at blive enige om et fælles overordnede værdigrundlag, men det væsentlige er, hvordan vi handler i forhold til det skrevne. Ud fra disse grundværdier påtager vi os et professionelt hovedansvar, og snakker dagligdagen igennem ud fra spørgsmåle

 

 

 

 

  • Hvad er det vi vil?

  • Hvorfor vil vi det?

  • Hvordan gør vi det?

  • Hvad lærte vi så af det?

 

 

 

Troværdighed

Alle skal kunne have tillid til os. Vi står inde for det, vi siger og gør. Vi skal agere troværdigt for at udvise respekt.

 

Respekt

Alle skal have en god og ordentlig behandling. Alt i Grønnebakken bygger på respekt for det enkelte menneske – barn som voksen. Vi skal respektere andre menneskers ret til egne livsværdier, meninger, følelser og erfaringer. Det at møde mennesker med åbent sind, at være lydhør og ærlig, at man er i stand til at sætte sig i andres sted og tage andres grænser og valg alvorligt. Det at omgås hinanden med respekt giver plads til mange forskellige personligheder. Jo større respekt et barn er blevet vist, jo større respekt vil barnet vise andre.

 

Engagement

Den enkeltes indsats gør en forskel, og vi skal gøre det endnu bedre. Vi skal alle have et højt ambitionsniveau på egne og på alle børns vegne. Men der er behov for en differentieret indsats baseret på det enkelte barns forudsætninger og de givne rammer. Vi skal behandle hinanden, børn og forældre forskelligt for at give alle de bedste muligheder. Vi tager afsæt i fællesskabets muligheder og begrænsninger.