Under uddannelse

Praktikstedsbeskrivelse for Åby / Solsikken

Adresse

Afdeling Solsikken

Henrik Hertz Vej 73a

8230 Åbyhøj

Tlf. 21158526

 

Afdeling Åby

O.I. Offersensvej 35

8230 Åbyhøj

Tlf. 21158533


Åbningstider

Mandag-torsdag:            6:30-17:00

Fredag:                        6:30-16:30

 

Beskrivelse af institutionen

SolsikkenÅby er en integreret institution, der er delt op i tre grupper fordelt i to huse.

Solsikken består af en vuggestue normeret til 15 børn og en børnehaveafdeling normeret til 43 børn.

Åby består af en børnehaveafdeling, som er normeret til 43 børn.

Der er i institutionen ansat ca. 14 personaler, overvejende pædagoger, samt en fælles pædagogisk leder.

 

Vores hverdag er skruet sammen således at børnene oplever både en grad af frihed ved f.eks. at lege i fred, men også struktur/krav om at skulle noget, bl.a. samling inden spisning.

Vi tager desuden på ture ud af huset, og er så heldige at dagtilbuddet har egen bus.

 

Værdier

Som studerende i Åby og Solsikken vil du opleve en kultur der er præget af forskellighed. Vi mener at vi gennem åbenhed og samarbejde kan få et stærkt fællesskab og lære meget af hinanden.

Vi vægter kollegial støtte højt og bakker hinanden op i hverdagen – bl.a. i konfliktsituationer.

Vi ligger stor vægt på kommunikation og at tale ordentligt om og med hinanden. Det er vigtigt at alle føler sig hørt og forstået. Dette er ligeledes med til at sikre trivsel og arbejdsglæde.

 

Det er desuden en værdi i Åby og Solsikken at have en god kommunikation med forældrene. Vi indgår i ligeværdig dialog med forældrene, og ser dem som en stor ressource i hverdagen.  

 

Børnene er det centrale i institutionen og i vores arbejde. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og stræber mod at møde dem der hvor de er, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved at vi siger JA! og tager hensyn til børnenes ønsker og behov.

Vi vil noget med børnene og tror på at alle børn har noget at bidrage med, trods forskellige forudsætninger.

Derfor er faglighed og engagement vigtigt for os, og vi prioritere refleksion og kollegial sparring.

 

Praktik i Åby / Solsikken

 

Generelle mål for alle studerende:

 

 

Mål for pædagogstuderende i 1. Praktik: (pædagogens praksis)

 

 

Arbejde sundhedfremmende

 

 

 

 

Mål for pædagogstuderende i 2. Praktik: (relation og kommunikation)

 

 

 

 

 Mål for pædagogstuderende i 3. Praktik: (samarbejde og udvikling)

 

 

 

 

Mål for pædagogisk assistent studerende i 1. Praktik:

 

 

 

 

Mål for pædagogisk assistent studerende i 2. Praktik: