§11-sprogstimuleringAlle børn med andet modersmål end dansk, er hver uge i små grupper (eller enkeltvis) sammen med Anne (uddannet sprogvejleder) for at få ekstra hjælp til at tilegne sig det danske sprog. Børnene vil som regel have 1–2 timer - fordelt på to dage om ugen.

Vi arbejder især med ’dialogisk læsning’, hvor vi læser den samme bog flere gange, dramatiserer bogen, laver aktiviteter relateret til bogens handling - og får dybdekendskab til ords betydning. Vi spiller også spil, synger, bager, tager på tur osv. Alt med fokus på den sproglige udvikling.

§11-timer er meget populære, og en gang i mellem er der ”gæstebørn” med. Enten fordi der er fravær blandt de to-sprogede børn, eller fordi et andet barn/en god ven kan være en god støtte i sprogtilegnelsen.

Udgangspunktet i den sprogstøtte vi tilbyder i SolsikkenÅby er, at man lærer sprog ved at bruge sprog. Derfor sker den største del af sprogtilegnelsen også i hverdagen. §11-timerne er et supplement, hvor vi under rolige forhold finpudser og uddyber sprogforståelsen.