Velkomstpjece

.

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN SVEND-ÅGE

 

Om kort tid skal jeres barn begynde i børnehaven Svend-Åge. I får derfor denne pjece, med forskellige nyttige informationer og råd om det at begynde i en børnehave.

Vi glæder os til at tage imod jer og være med til at give jeres barn en god start på børnehavelivet.

 

Vores ambition er, at give børnene i vores lille børnehave de bedst mulige betingelser for god trivsel, udvikling og læring. Barnet får hos os får de bedste betingelser for Det Gode Børneliv i et fællesskab med andre børn og kompetente voksne.

Svend-Åge er ikke opdelt i stuer. Børnene bevæger sig rundt og føler sig hjemme i hele huset og gør brug af de mange muligheder hele huset byder på. Ude som inde.

Det kan de, fordi vi er et lille sted. For børnene er det en overskuelig børnegruppe, en overskuelig voksengruppe og et overskueligt hus.

 

Vi har i Svend-Åge et pædagogisk personale med mange forskellige kompetencer, som grundlag for arbejdet med børnene.

Det vil føre for vidt at omtale alt i en velkomstpjece men nogle af highligts er:

 

  • Omsorg og nærvær
  •  Understøttelse af legen, som børnehavebarnets vigtigste udviklingsrum
  • Sang og musik bl.a. for sproglig og kropslig udvikling
  • Pædagogisk massage
  • Bål og værkstedsaktiviteter på legepladsen
  • Ture til skov, strand og parken ved hospitalet.
  • I vinterhalvåret låner vi en gymnastiksal på hospitalet
  •  

Noget af dagen er tilrettelagt med aktiviteter, som er iscenesat og styret af de ansatte.  Det er som regel i formiddagstimerne. Vi deler nogle gange børnene op i Yngste- Mellem- og Storbørnsgruppen i aktiviteterne. Andre gange er aktiviteterne på tværs af alder.

Der er også plads til at børnene kan leger sammen uden den store indblanding fra de voksne

 

I Svend-Åge er børnene alle ude hver dag. I sol, regn og sne.

Nogle gange hele dagen, nogle gange enten formiddag eller eftermiddag.

 

 

INDKØRING

At begynde i børnehave er en stor og ny oplevelse for et lille barn. Der er nye børn, nye voksne, nye omgivelser og ny systemer og rutiner der skal læres. Det er rigtig vigtigt for barnets trivsel, at det får en god start i børnehaven. Det vil vi gerne i samarbejde med forældrene være med til at sikre.

 

Det er meget individuelt, hvordan det enkelte barn har det med at begynde i børnehaven. Nogle børn ”slipper” far og mor ret hurtigt. For andre kan det tage længere tid. Nogle børn er hurtigt i gang med at lege med de andre børn og finde kammerater. For andre tager det tid, og de har i højere grad brug for at observere og være ”på sidelinjen”.  Vi vil gerne give plads til de forskellige behov og gøre indkøringen rar og tryg for alle børnene.

 

Vores anbefaling for de første dage er:

1. dag: barnet er på besøg i Svend-Åge et par timer om formiddagen sammen med far eller mor.

2. dag: barnet er her stadig sammen med far eller mor, og spiser frokost

3. dag: barnet er her et par timer uden far og mor

 

Når man er ny, kan det godt være svært at sige farvel og barnet kan blive ked af det og græde. Det er vores erfaring, at en lang farvelseance mellem barn og forældre kan trække gråden ud længere end nødvendigt. Når du går, vil der være en ansat, som tager sig af dit barn. Hvis du har brug for det, må du gerne ringe til os efterfølgende, for at høre hvordan det går.

 

 

SVEND-ÅGEBAMSE OG MAPPE

Når barnet begynder i Svend-Åge  vil det få en lille bamse af børnehaven.  Bamsen bor i Svend-Åge, den er en bamseven og følger barnet i den tid det er hos os.

Barnet får en personlig mappe til billeder, tegninger, fødseldagsinvitationer og andet vi nu finder på at sætte i i løbet af årene.

Når barnet igen forlader os, følger både Svend-Åge bamsen og mappen med videre i livet som et minde om børnehavetiden.

 

 

GARDEROBE OG SKUFFE

Når I kommer den første dag vil der være gjort et garderoberum klar. Her kan I hænge overtøj og stille sko, og der er en kurv til skiftetøj. Det vigtigt at der altid er skiftetøj i kurven.

 Barnet får en skuffe, som barnet kan lægge tegninger o.a. i. Vi vil gerne, at I jævnligt tømmer den.

 

KONTAKTPÆDAGOG

Hvert barns forældre har en kontaktpædagog i Svend-Åge

Kontaktpædagogen har et overordnet ansvar for barnets trivsel og kontakten til forældrene. Det er derudover kontaktpædagogen som, varetager forældresamtaler i den tid barnet er hos os.

 

Det er dog vigtigt for os, at alle børn kender og er trygge ved alle de ansatte i børnehaven. Vi fortæller derfor ikke børnene, hvem kontaktpædagogen er.

Vi finder det vigtigt og nødvendigt, at man som forældre kan gå til alle pædagogerne, hvis man har noget på hjertet.

 Vi bestræber os på, at kontaktpædagogen er der til at tage imod barnet de første par dage, når barnet starter i Svend-Åge. Det kan dog ikke altid lade sig gøre.

 

Dit barns kontaktpædagog hedder____________________

 

FORÆLDRESAMTALER

Vi tilbyder en forældresamtale ca. 3 måneder efter at barnet er begyndt i børnehaven. Vi vil gerne, at den samtale ligger i forbindelse med aflevering eller afhentning. Derefter tilbyder vi en årlig samtale, som typisk ligger i efteråret.

Vi er dog altid parate til at tage en snak med jer, hvis I har behov for dette.

 

VED SYGDOM OG FRIDAGE

Når jeres barn bliver syg eller holder fri, vil vi gerne at I kontakter børnehaven på tlf.nr: 8713 8165. Helst inden kl.9.00. Husk at det er vigtigt, at jeres barn er helt raskt inden det kommer i børnehave igen. Hvis jeres barn bliver syg i børnehavne, vil vi kontakte jer. Det er derfor nødvendigt, at jeres telefonnumre hos os er opdaterede og korrekte.

 

MÅLTIDER

 Vi tilbyder morgenmad  for  børn som kommer tidligt i børnehave,, men ellers er der ikke madordning i børnehaven. I skal derfor huske at medbringe en frokostmadpakke.

Vi spiser frokost kl. 11.30-

Børnehaven har fælles eftermiddags-brødordning., som serveres ca.  kl.14.30. Hver dag har 2 børn  eftermiddagsmad med  til ca 20 af kammeraterne

.Eftermiddagsmaden består af:

  •  brød, gerne rugbrød eller grovboller, smør og evt smøreost, rosiner, bananer til brødet o.lign
  • Frugt. Ca. hvad der svarer til 13-15  stk frugt. Gulerødder, snack peber eller agurker er også fint

BØRNEHAVENS LUKKEDAGE

I Svend-Åge har vi kun 12-13 lukkedage i løbet af året.

 

Vi holder lukket d. 24.12, alle hverdage mellem jul og nytår og d. 31.12

Vi holder lukket de 3 hverdage op til påskehelligdagene

Vi holder lukket fredagen efter Kristi himmelfartsdag

Vi holder lukket  uge 29 i juli måned

 

DAGENS RYTME

Kl.6.45:  Svend-Åge åbner  og  vi spiser morgenmad med de  morgenfriske i stueetagen. Børnene leger lidt rundt omkring.

Kl.9.00: er der om mandagen fælles samling, hvor vi måske synger en sang, snakker lidt om hvad der nu rører sig for tiden, og om ugen der kommer. De andre dag vil aktiviteterne starte omkring 9.30

9.30 – 11.15 Forskellige aktiviteter børnehaven eller ture ud af huset.

11.15:  Vi holder samling i de 3 grupper: Yngste- Mellem- og Storbørnsgruppen. Nogle gange læser vi historie. Måske kommer bamseven på besøg. Måske synger vi eller har nogle snakker, som tager udgangspunkt  et læreplanstema, elle hvad vi nu ellers finder på

11.30- 12.00: Frokost.

12.00-14.30. er der igen leg og aktiviteter.

15.30: Vi begynder så småt at lukke af for dagen

Kl. 17.15 låses Svend-Åge igen af igen

 

<Indsæt tekst her>.

Links

Læs mere om ? (nyt vindue) hos ?.