Regler og retningslinjer

 

Ferie og fridage

Ferier og fridage bedes meddelt børnehaven. i forbindelse med højtider og sommerferie, efterårsferie og vinterferie vil der være sedler til afkrydsning.

Forældresamtaler/-møder

Vi holder et forældremøde årligt. Her er der valg til forældreråd og årets beretning fra forældrerådet.

Når jeres barn har gået i børnehaven i ca. 3 måneder, tilbyder vi jer en samtale, hvor vi taler om, hvordan det har været for jeres barn at starte i Pilehaven, om hverdagen og hvad der ellers er behov for. Desuden holder vi "sprogvurderings-samtaler",og når jeres barn nærmer sig skolealderen, holder vi "status- og udviklingssamtaler".
Ellers er der altid mulighed for at få en samtale ved behov.

 

Fødselsdage

Fødselsdage fejrer vi gerne her i Pilehaven. Vi dækker fødselsdagsbord, fødselsdagsbarnet er med til at dække bordet og pynte det. Som regel foregår det til middag. Vi spiser madpakker først, og hvis fødselsdagsbarnet har noget med til at dele ud (boller, frugt, kage e.l.), får vi det bagefter. Vi synger fødselsdagssang, fødselsdagsbarnet får en fødselsdagsgave som er lavet her i Pilehaven.
Forældrene er selvfølgelig velkomne til at deltage i fejringen. Snak med personalet på stuen om, hvordan det bedst kan foregå.
Vi tager også gerne hjem til fødselsdag, men af hensyn til ressourcerne, kun en gang i barnets børnehavetid. Vi har valgt 4 eller 5-års fødselsdagen, altså mens barnet går på ”Engen”. For de fleste børn har det stor betydning både pædagogisk og socialt og er med til at styrke relationerne både mellem børnene og mellem barn og voksen. Dette vil vi gerne tilgodese og bygge videre på. Snak med personalet om detaljerne.

 

Leg og aktiviteter

Fra kl. 7.30 til 9.30 kommer alle børn og voksne, og der leges inde og ude. Herefter starter formiddagens aktiviteter, disse kan være såvel planlagte som spontane.
I perioder arbejder vi med fastlagte temaer eller projekter.

 

Legeplads

Efter frokost går vi alle på legepladsen og leger. Vi er på legepladsen hver dag uanset vejret, medbring derfor altid regntøj, gummistøvler, og hvad der ellers passer til dagens vejr.

 

Legetøj

Vi har et bredt udvalg af legetøj i børnehaven, der skal derfor, som hovedregel, ikke medbringes legetøj hjemmefra.Undtagelsen er dog sidste fredag i måneden. Da har vi legetøjsdag, og her må børnene meget gerne have legtøj med.


Oprydning

Oprydning er et fælles anliggende og et fælles ansvar. Vi vil derfor bede jer om at opfordre og evt. hjælpe jeres børn med at rydde det op, som de har leget med, når I henter dem om eftermiddagen.


Pile-ven

Når et nyt barn starter i Pilehaven, får vedkommende en "Pile-ven". Pile-vennens opgave er at tage sig ekstra godt af det nye barn, lege med vedkommende, hjælpe med praktiske ting osv. Det er en stor og vigtig opgave! Således får det nye barn fra starten en ven, og der bliver sat ekstra fokus på træning og udvikling af de sociale  kompetencer på flere niveauer.

 

Samling

Vi holder samling i de enkelte grupper kl. 11.00-11.30. Til samling snakker vi om forskellige oplevelser, synger sange, læser bøger og leger lege. Hver fredag holder hele børnehaven fællessamling.

 

Skiftetøj

Der skal altid være skiftetøj til jeres barn i børnehaven. Især strømper og underbukser er der brug for. Det er vigtigt, at jeres barns tøj er mærket tydeligt med navn. Garderoberummene skal tømmes hver fredag, da de rengøres i weekenden.


Solcreme

Om sommeren sørger Pilehaven for, at børnene får solcreme på efter frokost. Det betyder, at du selv bør sørge for, at dit barn har solcreme på til beskyttelse mod formiddagens sol.

 

Sygdom

Vi vil gerne vide det om morgenen, hvis jeres barn er blevet syg og ikke kommer i børnehave. Hvis barnet bliver syg i løbet af dagen, ringer vi selvfølgelig til jer. Det, vi vurderer det på, er barnets almentilstand, og hvorvidt det kan klare en almindelig børnehavehverdag.

 

Temauger

Vi arbejder med ca. 6-8 forskellige temaer om året. Nogle temaer varer 3 uger imens andre kun varer 1 uge, det varierer fra gang til gang. I temaugerne arbejder vi ekstra intensivt med læreplanstemaerne.

 

Ture ud af huset

Ture ud af huset foregår fra kl. ca. 9.30 til ca. 12.30. Vi besøger andre institutioner og skolen i Harlev, lokale legepladser, biblioteket, skoven og mange andre spændende steder. Indimellem tager vi også bussen til Århus, til stranden og meget andet.