Kompetenceudvikling

 

 

I Gl. Brabrand - Sødalen Dagtilæbud er vi optaget af medarbejdernes kompetenceudvikling. Alle medarbejdere skal fx tilbydes efteruddannelse eller kurser af kortere varighed.

Lige nu arbejder vi henimod en politik for kompetenceudvikling.

 

Opfølgning og vedligehold

De pædagogiske ledere er meget opmærksomme på at lave opfølgning på de kompetenceløft et kursus eller efteruddannelse giver. Der er skærpet bevidsthed om at støtte den enkelte medarbejder i at omsætte ny viden og erfaringer i den pædagogiske praksis. At dele viden og erfaring i personalegruppen og hjælpe med at vedligeholde det den enkelte medarbejder kan.