Fokusområder


I Næshøj prioriterer vi det enkelte barns udvikling, venskaber og det at være en del af et fællesskab højt.

 

I Næshøj planlægges de pædagogiske aktiviteter ud fra de 6 læreplanstemaer.

 

Vi veksler mellem voksenstyrede aktiviteter og børnenes frie leg. Det er igennem legen, at børnene kan udvikle og træne deres færdigheder. Derfor støtter vi børnenes egen udfoldelse i legen.

 

Musik, motorik, udeliv og ture ud af huset er væsentlige aktiviteter i vores hverdag.

 

Vi laver mange spændende aktiviteter hvor det er processen, der er det vigtigste. At der nogle gange kommer et produkt ud af det, gør det jo ikke mindre interessant.

 

Børnehaven er stueopdelt. Vi lægger vægt på, at børnene har en tryg fast base at kunne drage ud fra. Trygge børn er børn, der møder livets store og små udfordringer med oplevelsen ”jeg kan”.


Selvom vi er stueopdelte, vægter vi også at arbejde på tværs af stuerne, herved gives børnene mulighed for at skabe andre legerelationer/venskaber.

 

Hver dag inden frokost holder vi samling, hvor vi arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer.