Personalepolitik

 
I Aarhus Kommune har vi en fælles personalepolitik. Personalepolitikken handler om vores fælles værdier, og hvordan vi sammen skaber den gode arbejdsplads.
Budskabet er, at Aarhus Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor velkvalificerede og engagerede ledere og medarbejdere har lyst til at arbejde, samarbejde og tage aktiv del i at gentænke, udvikle og modernisere vores velfærd – arbejde smartere, inddrage og samskabe med borgerne – og samtidig skabe rammerne for det gode liv for borgerne og den attraktive arbejdsplads.
 

Den fælles personalepolitik

 

Vores personalepolitik skal sikre velfungerende arbejdspladser, som er forudsætningen for en god service for borgerne. Målet med personalepolitikken er, at Aarhus Kommune skal være en attraktiv og dynamisk arbejdsplads, der fortsat kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Vi skal gøre deres bedste for at leve op til vores værdier, troværdighed, respekt og engagement, og anvende dem i det daglige arbejde. 

 

Troværdighed - vi står ved det, vi siger. Borgerne skal kunne have tillid til Aarhus Kommune, og ledere, medarbejdere og kolleger har tillid til hinanden. Vi lægger stor vægt på åbenhed og ansvarlighed, og der tænkes i helheder og sammenhænge. 

 

Respekt - vi møder borgere og andre samarbejdspartnere med respekt. Respekt præger også de interne samarbejdsforhold, hvor mangfoldighed og rummelighed betragtes som en styrke. Respekt mellem ledere, medarbejdere og kolleger er vigtigt, og når den enkelte medarbejder eller leder træffer beslutninger, der lever op til vores værdigrundlag, kan de forvente opbakning.

 

Engagement - vi er fagligt engagerede og motiverede i opgaveudførelsen. Engagement og effektivitet kendetegner vores arbejdspladser.

 

Den gode arbejdsplads

 

Forudsætningerne for at vi kan leve op til værdierne troværdighed, respekt og engagement er, at arbejdspladserne i Aarhus Kommune er kendetegnet ved: 

 

Personalepolitikken fungerer i samspil med vores øvrige politikker samt med de overenskomster og aftaler, som Kommunernes Landsforening og de faglige organisationer indgår.

 

Fælles MED Udvalget har vedtaget leder- og medarbejderrollerne, hvor Fælles MED Udvalget har oversat Byrådets vision om at skabe ”En god by for alle” ned i kerneopgaven og konkretiseret forventningerne til ledere og medarbejdere via rollebeskrivelserne, leder- og medarbejderroller, jf. link til leder- og medarbejderroller.