Feriepasning

Der er fællespasning i Åbyhøj dagtilbud i følgende perioder:

 

Fællespasningen har til formål at:

 

Som udgangspunkt vil feriepasningen ske via én åben afdeling på tværs af dagtilbuddet. Ved fællespasning tilstræber vi kendt personale fra egen afdeling, men ikke nødvendigvis fra egen stue eller i hele åbningstiden.

 

En gang imellem oplever vi, at der er tilmeldt langt flere børn, end der dukker op på sampasningsdagene. Det betyder, at vi har flere medarbejdere på arbejde end nødvendigt. For at vi kan planlægge bemandingen og evt. vikarindtag så præcist som muligt, er det derfor meget vigtigt, at I er præcise med jeres tilbagemeldinger, og at I overholder jeres egen tilbagemelding.

 

Ferie for børn

Børn har samme behov for at holde fri fra institutionerne, som voksne har fra deres arbejdsplads. Institutionernes hverdag er derfor tilrettelagt ud fra, at børnene har fridage og ferie i samme omfang som forældrene.