På Venøvej 9 tør vi godt tænke ud af boksen; bryde med traditionerne, og i stedet byde ind med nye pædagogiske ideer og rammer for praksis.

Derfor er vores institution totalintegreret. Det betyder, at Magda på 11 måneder kan få en morgenhilsen af både Lucas på tre et halvt år og Jasmin på fem, når hun møder ind i sin stue om morgenen. Det betyder en stor pædagogisk årvågenhed på både gruppernes sammensætning og den pædagogiske hverdag, der skal bygges op om børnene.

I Danmark er vores institutioner bygget op efter en tradition, vi i efterhånden flere årtier har anset som det bedste for vores børn, deres trivsel og udvikling. Men er det den eneste rigtige vej? Kunne man forestille sig, at en anden inddeling af vores børn kan have mindst lige så positive effekter for barnets udvikling og trivsel? Det tror vi på Venøvej 9.

Analyse af vores sprogdata viser, at vi her i institutionen har fremgang på sprogarbejdet. Det betyder, at vores børn tilegner sig sproget bedre og hurtigere. De små opsamler sproget fra de store børn – det bliver reproduceret, så både ordforråd og sætningskonstruktioner udvikler sig hurtigere. Derfor er vi i hverdagen meget bevidste om den vigtige rolle, vi alle har, som sproglige rollemodeller.

Vi kan også se, at vores store børn lærer af de små. Langt de fleste børn har en intuitiv forståelse af de mindre børns sårbarhed, og er naturligt indstillede på varsomhed. Samværet udvikler empatien, og skaber daglige rum for følelsesmæssig indlevelse blandt både store og små. Sideløbende med stueinddelingen har vi fra tirsdag til torsdag børnene opdelt i alderssvarende grupper, hvor vi målretter de pædagogiske aktiviteter aldersgrupperne.

I en hverdag, hvor trivsel og udvikling skal gå hånd i hånd, så er det vigtigt, at børnene har god, sund og nærende mad i maven. Må vi præsentere vores køkkendame Helle. Hun sørger for, at børnene får varm, overvejende økologisk mad to til tre gange om ugen – og på samme vis er med til at skabe et hus, hvor duften af hjemmelavet mad kan sprede sig, og sætte sig som positive erindringer hos børnene. Og vække spørgsmålet ”Hvad skal vi have i dag, Helle?”