Forældretilfredshed

Hvert andet år svarer forældrene på en forældretilfredshedsundersøgelse. Svarprocenten for Børnehuset Næringen var i 2017 lav og endte på 51,9 %. Den lave svarprocent gør, at vi ikke kan konkludere på rapporten.

Forældrenes svar fordeler sig jævnt mellem ”meget tilfredse” til ”utilfredse”. Årsagerne til dette skal muligvis findes i det seneste års omstrukturering i Børnehuset Næringen – herunder mange nye vuggestuebørn (fra 16 vuggestuebørn pr. 1/1 til 29 vuggestuebørn pr. 1/6) og ny pædagogisk leder.

I dagligdagen oplever vi i Børnehuset Næringen et godt og tæt forældresamarbejde, som vi er meget glade for. Vi er optaget af samskabelse mellem forældre og medarbejdere, som i dag viser sig ved en høj deltagelse i vores arrangementer og et aktivt forældreråd.

Medarbejdere og forældreråd vil gøre en ekstra indsats for at hæve svarprocenten ved næste undersøgelse i 2019, så rapporten næste gang giver et mere retvisende billede af vores afdeling.

 

Nedenfor kan du se et uddrag af rapporten. Her fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene. Den højeste score er 5 og den laveste er 1.

 

Du kan læse hele forældretilfredshedsundersøgelsen fra 2017 her.

I løbet af 2019 udfærdiges en ny rapport.