Pædagogisk læreplan

I Ellevang Dagtilbud arbejder vi ud fra et fælles pædagogisk grundlag – en såkaldt læreplan. Læreplanen er vores pædagogiske ståsted og grundlaget for vores dagligdag i alle henseender.

 

Læreplanen er det redskab, som vores pædagogiske personale bruger i arbejdet med at skabe de optimale forhold for børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring. Læreplanen er rammen for vores pædagogiske arbejde i afdelingerne, og den er med til at sikre kvalitet i dagligdagen.

 

I læreplanen arbejdes der bl.a. med seks temaer. Læreplanstemaerne indgår naturligt som en del af hverdagen:

 

Med den nye dagtilbudslov fra 2018 skal alle dagtilbud i Danmark inden sommeren 2020 have formuleret en ny pædagogisk læreplan ud fra den nye lovmæssige ramme.

 

I Ellevang Dagtilbud er vi midt i arbejdet med at formulere vores lokale pædagogiske læreplan – du kan læse vores første udgave her.
Sommeren 2020 vil du kunne læse vores endelige læreplan.

 

EMU (Undervisningsministeriets læringsportal) har lavet en lille film om den styrkede pædagogiske læreplan – kort fortalt. Se den her.

 

Status- og udviklingssamtaler

Med afsæt i de seks læreplanstemaer tilbydes forældre op til tre samtaler, inden barnets skolestart, omhandlende barnets trivsel, udvikling, dannelse og læring. Læreplanstemaerne bruges som en ramme for at skabe en helhedsorienteret dialog.