Præsentation

Børnehuset Næringen består af to huse. I det ene holder vuggestuen til og i det andet børnehaven. Personalet arbejdet tæt sammen i de to huse omkring alle børns trivsel, læring udvikling og dannelse.

Når man vælger en integreret institution giver det mulighed for at imødekomme det enkelte barns behov i overgangen fra vuggestue til børnehave, hvor vi i hvert tilfælde vurderer barnets parathed i forhold til modenhed, da det kan svinge fra barn til barn.

I børnehuset Næringen har børnene har god plads til at boltre sig på både ude og inde.

Børnehuset har to dejlige legepladser som er ny renoverede og som giver børnene helt unikke muligheder for at afprøve og udvikle motorikken. En del af børnehavens legeplads består af en lille "skov". Her elsker både vuggestuens og børnehavens børn at lege.

En gang om ugen er der båldag på børnehavens legeplads, hvor de ældste vuggestuebørn kommer over og deltager. Store og små profiterer af hinandens selskab og vuggestuebørnene opnår en tryghed ved børnehaven, som hjælper dem i en kommende overgang fra vuggestue til børnehave. Samtidig knyttes der bånd på tværs af alder.

Vores huse er indrettet med fokus på at skabe de bedste læringsmiljøer for børnene, det betyder, at husene ikke har stuer, men har forskellige aktivitetsrum. Begge huse har f.eks. kreative rum, hvor der tegnes, laves perler, klippes og meget andet. En sådan indretning betyder at barnet har mulighed for at tilvælge aktiviteter, det er særligt optagede af, når der ikke er planlagte aktiviteter.

De voksne følger børnenes initiativ og placerer sig efter hvor børnene er.

 

I dagtilbuddet har vi tre faglige netværk omhandlende inklusion, sprog og motorik.

Du kan læse mere om Næringens tilgang og praksis under Fokusområder og hermed få et indblik i vores pædagogik.