Sprog

I børnehuset Næringen er vi optagede af hvordan vi skaber et  pædagogisk læringsmiljø, der bedst muligt understøtter det enkelte barn i sin sprogtilegnelse. I hverdagen når vi henvender os til og taler med børnene, lægger vi stor vægt på at etablerere øjenkontakt, skabe fælles opmærksomhed og følge barnets initiativ.

Vi har opmærksomhed på vores fysiske sprogmiljø, at det er indrettet således, at børnene også selv kan igangsætte lege og aktiviteter, hvor der opstår læring omkring sproget.

Vi har fokus på:

I som forældre er den vigtigste faktor i barnets sprogtilegnelse, derfor er samarbejdet omkring jeres barns sprogudvikling en central del af vores  daglige samarbejde med jer.

 

I vuggestuen

I det daglige er vi sproglige rollemodeller ved at være nærværende og indlevende i dialogen med det enkelte barn. Vi italesætter og benævner, hvad vi ser barnet gøre, ligesom vi sætter ord på næsten alt, hvad vi laver sammen med barnet, det både være sig i aktiviteter, puslesituationer og rutiner. Dette gør vi for at styrke koblingen mellem handling og ord. Ligeledes bruges fagtesange til at styrke børnenes oplevelse af at bevægelse og sprog hænger sammen. Det lille barn oplever stor tryghed og glæde ved mange gentagelser, derfor vil I som forældre ofte opleve, at det er de samme sange, vi synger igen og igen.

 

I børnehaven

I børnehaven arbejdes der ofte struktureret udfra et tema. Temaet danner rammen for sprogarbejdet, og børnene præsenteres for flere "veje" ind i sproget gennem sanseindtryk, ture, lege og kreative projekter.

Der arbejdes aktivt med sproget ind i alle hverdagens rutiner og aktiviteter, det kan blandt ses ved brugen af dagsordner i gruppeaktiviter for at styrke barnets overblik og hjælpe barnet til at fastholde fokus på en given aktivitet.

Fagtesange, rim og remser er også en stor del af hverdagens sprogarbejde.