Vores samarbejde i hverdagen er præget af engagement, fællesskab og humør. Vi er gode til at give hinanden informationer og til at udnytte vores forskelligheder i et udviklende samarbejde.


Et personale der trives i dagligdagen og er glade for deres arbejdsplads er basis for høj faglig kvalitet – og for at børn og forældre oplever børnehaven som et godt sted at være.


Medindflydelse, medansvar og mulighed for faglig udvikling er vigtige elementer at have fokus på.

 

Vi arbejder konstant på at fastholde et samarbejdsmiljø med anerkendelse, konstruktiv kritik og selvrefleksion som bærende for, at vi hver især kan udvikle os og blive dygtigere.

 

Vi er opmærksomme på at tilføre personalegruppen inspiration fra studerende, praktikanter og andre voksne med forskellige baggrunde, herunder anden etnisk oprindelse end dansk.