Pædagogiske principper

 

 

 

Børnehavens bestyrelse og personale anser det for værdifuldt at fastholde og arbejde med de særlige muligheder

for nærvær og sammenhold, som en lille institution giver.

Vi ønsker at bevare gode traditioner uden at stivne i disse med et "sådan plejer vi at gøre", og vi er bevidste om at skabe udvikling og fornyelse - i takt med tidens ændrede krav og værdier.

 

Vores pædagogiske grundlag bygger på;

  • anerkendelse, mindre skæld ud, respektfuldt samvær
  •  forskellighed er en styrke
  •  barndom og børnenes leg er i sig selv  værdifuldt
  • trygge, glade børn lærer hele tiden - i alle sammenhænge
  • børn mestrer at balancere mellem egne ønsker og behov og kan samtidig                                             rumme forskellighed og have indlevelse i, hvordan andre har det.
  •  livsglæde og humor er vigtige elementer i samværet/pædagogikken.

 

Om læring:

Der er generelt i samfundet en øget opmærksomhed på børns læring, og vi arbejder med de forskellige læreplanstemaer ud fra den opfattelse, at børn gerne vil opsøge nye udfordringer og ny læring.

Børn er nysgerrige og undersøgende, og det er vigtigt, at de får mulighederne og inspirationen fra de voksne til at udvikle sig individuelt og sammen.

Det gælder i måden vi indretter os rent fysisk i rummene, i de muligheder børnene har for at anvende materialer, udtrykke sig kropsligt og kulturelt, og det gælder muligheder for at være sammen socialt med hinanden og med voksne.

 

De voksnes betydning:

Engagerede og inspirerende voksne, der tager barnets perspektiv, er gode rollemodeller,og som sammen med forældrene, tager ansvaret for,at børnene trives, udvikler sig og lærer.