Leg

 

I Mosegården prioriterer vi at tage børnenes perspektiv, og vi anser børnenes leg som i sig selv værdifuld. 

Legen er betydningsfuld for børnenes læring, udvikling og personlighedsdannelse.

Det er derfor vores opgave at give børnene gode mukligheder for at udfolde deres lege - og få ro til at gøre gøre deres lege færdige.

For børnene er leg og det vi voksne kalder aktiviteter (male, tegne, synge, danse) ikke forskellig fra hinanden - "aktiviteter" indgår helt naturligt i deres leg.

Det er ofte børn der foreslår, at vi spiller musik, går i skoven eller finder malergrejet frem.

 

 

At vi vægter børnenes eget initiativ højt betyder ikke at vi voksne er passive tilskuere. 

Vi har altid øje for, om nogle børn behøver hjælp til at komme med i en leg eller sætte en aktivitet i gang.

Vi påtager os ansvaret for det pædagogiske indhold i hverdagen og planlægger lege og aktiviteter i forhold til børnenes udvikling og modenhed. 

Vi tager udgangspunkt i hvad børnene er optaget af, og giver mulighed for at de kan møde udfordringer, de måske ikke altid ville have opsøgt af sig selv.

 

Vi har indrettet os med mest mulig gulvplads og mange kroge at lege i. Her er plads til at tumle og plads til at sidde i fred og ro at spille spil eller læse bøger.