Dagens forløb

Det daglige samvær er basis for læring og udvikling

Vi oplever, at mange børn som en del af de generelle tendenser i samfundet er udsat for et forholdsvis skemalagt liv, hvor tidspres og travlhed er kendte faktorer. Som modvægt mod dette vil vi gerne give børnene en oplevelse af at have god tid, tid til at fordybe sig, tid til at blive ved det, man er i gang med, tid og rum til ikke altid at skulle gøre det samme som de andre. Samtidig anerkender vi, at en vis form for rytme, genkendelighed og faste holdepunkter er med til at gøre omverdenen overskuelig og tryg, hvilket er en forudsætning for, at man kan udfolde sig og være nyskabende.

Vores dage ligner derfor hinanden, men med mulighed for høj grad af fleksibilitet og ændringer i forhold til såvel tidspunkter som indhold.

Morgenmad - kl. 6.30 - ca. 8.00.

Vi spiser morgenmad og hygger omkring børn og forældre, efterhånden som de kommer. Morgenmaden ryddes væk omkring kl. 8.00.

Formiddagen igennem lægger vi vægt på, at hver enkelt barn får opmærksomhed og hjælp til at sige farvel til far og mor - og til at komme i gang med det, han eller hun har lyst til.

 

Kl. 9.30/ 10.00.

De fleste børn og voksne er nu kommet, og huset summer af leg og aktivitet, - ude eller inde. Det er som regel også på dette tidspunkt, vi tager på ture, såvel planlagte som spontane.

De voksne fordeler sig i huset - der hvor børnene er og har brug for en voksen legekammerat eller igangsætter. Sidst på formiddagen hjælper børn og voksne hinanden med at rydde op og dække bord, inden vi går på badeværelset og vasker hænder. Ofte er der tid til at børnene samles i læsehjørnet og får læst en bog eller at børnene kigger/læser for hinanden.

 

Dagens hovedmåltid - kl. ca. 11.30.

Vi spiser i mindre grupper, fordelt i 3 rum. Børnene finder selv – med hjælp fra de voksne – den plads, hvor de vil sidde. Vi starter måltidet nogenlunde samtidigt, og venter til (næsten) alle er færdige, inden vi forlader bordet. Vi gør meget ud af, at måltidet foregår i en varm og hyggelig atmosfære. Vi snakker med børnene, og børnene snakker med hinanden, om det, der rører sig for den enkelte og det, som er fælles for os alle.

 

Vi går på legepladsen ca. kl. 12.30 - ?

Efter måltidet skal alle børn på legepladsen, med mindre der er brug for en middagssøvn eller der laves andre aftaler. De mindste børn skal hjælpes med at komme på toilet, og med at få tøj på.

De større børn er i højere grad selvhjulpne, men det er vores opfattelse, at alle børn skal opmuntres til at klare så meget som muligt selv.

Hvor længe vi er på legepladsen afhænger dels af vejret, dels af hvad børnene har gang i. Vi voksne er igangsættere, hvis der er brug for det eller indgår i børnenes lege – samtidig med, at vi holder øje med, at alle har det godt.

 

Eftermiddagsmad kl 14.30/ 15.00

Vi spiser eftermiddagsmaden ude eller inde, og igen vasker vi hænder, før vi spiser. Børnene spiser ikke nødvendigvis på samme tid, og de forlader bordet, efterhånden som de er færdige.

 

Eftermiddag.

Børnene fortsætter deres leg og bliver efterhånden hentet af forældrene. Vi voksne er omkring børnene, men vægter også at have tid til at snakke med forældrene om, hvordan deres børn har haft det dagen igennem.

Det er vigtigt, at børnene stadig har en fornemmelse af, at de gerne må lege, og at dagen ikke er slut, selv om der kan være en del afbrydelser, dels når legekammeraterne bliver hentet, dels når oprydningen så småt går i gang.

 

Børnehaven lukker kl. 17.00 (16.30 om fredagen).

Vi voksne er sammen med (omkring) de sidste børn, også selv om den sidste oprydning skal klares. Ligesom det er vigtigt at sige goddag til hinanden, når vi kommer, forventer vi, at I sammen med jeres barn henvender jer til personalet og siger farvel, når I går hjem.