Hvad er vi optaget af lige nu ?

Vores pædagogiske praksis tilrettelægger vi ud fra den børnegruppe vi har lige nu.

Aktiviteter planlægges under hensyntagen til børnenes forskellige aldre, børnegruppens interesser og udviklingspotentialer. Der gives plads til børnenes egne initiativer og lege og det enkelte barns ressourcer kommer i spil.

 

Vi arbejder med at blive eksperter i at anvende gode sprogstøttende strategier

- for alle børnene er det vigtigt at de er omgivet af et godt sprogligt miljø, og for nogle af børnene er der brug for en særlig målrettet indsats.

 

De voksnes fokus vil i alle sammenhænge være at understøtte børnenes sproglige udvikling –

I vores børnegruppe er der en del, som har brug for en særlig målrettet indsats – det kan være fordi de møder flere sprog end det danske eller fordi deres sproglige udvikling skal hjælpes på vej – men for alle børnene er det vigtigt, at de er omgivet af et godt sprogligt miljø.

Nogle gange kan man blive overrasket over, at selv de børn vi anser for sprogligt velfunderede måske ikke helt kender ord og begrebers betydning i det omfang, vi tror. Ofte er det variationen i det dagligdags sprog, vi "glemmer" (fodpanel, mæt, f.eks.), mens børnenes viden om mangt og meget er stor (planeter, dinosaurer, IT osv.)

Det vigtigste er dog, at vi voksne formår at bevare børnenes nysgerrighed, evne til at undersøge og lære nyt – og når vi snakker børnehavebørn, opnår vi mest ved, at det forgår hele tiden og i alle sammenhænge.

 

Vi er ved at dygtiggøre os på at anvende digitale medier (Ipad) sammen med børnene.

I første omgang i brug for sprogarbejde og til kreativt brug som f.eks. at lave små film eller i arbejdet med musik.

 

Vi har fokus på at arbejde med kulturelle værdier og udtryksformer i børnehøjde. Afpasset børnenes alder arbejder vi med de forskelle, der kan være i forskellige familiers måde at leve på og forskellige landes forskellige kulturmønstre. Vi tager udgangspunkt i det nære og kendte som, hvordan fejrer vi jul og andre højtider, hvad spiser vi til aftensmad, hvilken musik hører vi etc. 

Og børnene er selv aktive i at bruge forskellige udtryksformer - klippe/klistre, male, synge, danse osv.

 

Vi er løbende i dialog med forældre og bestyrelse om vores pædagogiske overvejelser og har fokus på at afstemme gensidige forventninger.

 

Læs mere i ores Lokale Udviklings Plan 2015-16 klik her (PDF fil)