På denne side vil der aktuelt blive indsat relevante dokumenter
der medvirker til "Det gode børneliv" 

 

 
   

                  

  

 

Vision og læringssyn

Kolt Hasselager Dagtilbud er et Dagtilbud der gør en forskel for alle børn. Kolt Hasselager Dagtilbud skaber meningsfulde læringsmiljøer, der sikrer alle børn lige muligheder for trivsel, udvikling og læring.

  Du finder hele dokumentet HER

     
           

 

 

Forældresamskabelse / Marlborough metoden

I efteråret 2018 påbegyndes et kompetenceløft med Marlborough-metoden systemiske perspektiv og teoretiske afsæt.
Hver afdeling vil afholde en pædagogisk dag med temaet Forældresamskabelse.DU kan se hele dokumentet HER