Regler og retningslinier                                                                     

 

 

 

I Malling dagtilbud er kulturen, at der tager afsæt i en anerkendende tilgang. Vi ser hvert enkelt individ som unikt og værdifuldt.

At alle mennesker skal behandles lige, men ikke ens. Vi udvikler os i samspil med hinanden. Mennesket bliver til menneske i sine relationer med andre mennesker.

Det er vigtigt, at alle bliver set og anerkendt som den, man er. Det er vigtigt at være mod andre som du ønsker andre skal være mod dig. Det er vigtigt at være en del af et fællesskab.

 

Vores mål er at skabe gode, sunde og udviklende rammer for de børn, der er i vores dagtilbud.. børnene skal have mulighed for at have en sjov, tryg og udviklende hverdag. En hverdag præget at nærvær, samvær og tid.

Vi vil medvirke til at udvikle sociale og selvstændige børn, der har selvværd og selvtillid, der gør det muligt for dem at indgå i forpligtende fællesskaber.

 

Vi vil medvirke til at skabe gode relationer. Vi vil have fokus på den pædagogiske indsats og på etablering af læringsmiljøer, der retter sig mod barnet i relation til andre børn og voksne, og i relation til de konkrete omgivelser.

 

For at se mere om regler og retningslinier i pdf - klik her