Moduler                                                                           

 

 

 

I Aarhus Kommune kan man vælge to former for moduler. Et fuldtidsmodul på 52 timer, hvor man må benytte daginstitutionen i hele åbningstiden, samt et deltidsmodul på 30 timer.

I skal selvfølgelig vælge det I har behov for. Derfor her lidt information om, hvad valg af modul kan have betydning for Jeres valg.

Det er vigtigt at, det modul I vælger dækker Jeres behov. Modultimetallet skal dække hele barnets fremmødetimetal, mødetiden tæller fra I sammen med Jeres barn går ind på institutionens areal om morgenen, til I om eftermiddagen går ud fra institutionens areal.

Af hensyn til personaleplanlægningen i daginstitutionen skal skift mellem modulerne varsles med en måned til enten den 1. eller 16. i en måned. I enkelte tilfælde kan dagtilbudslederen efter konkret vurdering beslutte et kortere varsel – eksempelvis ved forældres jobskifte og sygdom. Ved tvivlsspørgsmål om varslingsfrister for skift mellem modulerne inddrages Pladsanvisningen.

 

for at se mere om modul ordning i malling tilbud i pdf - klik her            modulændrings skema i pdf - klik her 

 

for at se Århus Kommune, om moduleri pdf - klik her

 

for at se takster i Århus Kommune i pdf - klik her